Skip to main content
Van Theorie naar Praktijk

Report

Van Theorie naar Praktijk

De geleerde lessen van 4 jaar onderzoek naar cybersecurity in het mkb

Read report

Voor u ligt een boek met een overzicht van de vele onderzoeken die zijn uitgevoerd door onderzoekers van het lectoraat cybersecurity in het mkb in de periode 2017-2021.

Doel van dit boek is om een overzicht te bieden van de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken. Welke kennis hebben we opgedaan over slachtofferschap, daderschap, cyberweerbaarheid en de aanpak van cybercrime?

Normaal gesproken wordt een dergelijke terugblik geschreven als een onder- zoeksprogramma stopt. Dat is nu niet het geval. Integendeel, er is overduidelijk nog genoeg te doen op dit thema en we werken de komende jaren hard door om nog meer relevante kennis op te doen en te delen. We gebruiken dit overzichts- werk dan ook vooral om te evalueren. Welke thema’s binnen de onderzoeksagenda zijn onderbelicht gebleven, waar moeten we de komende jaren extra op inzetten en moet het onderzoeksprogramma worden bijgesteld?